Intuïtieve archivaris

Op uitnodiging van het Zuiderzeemuseum bekeek, onderzocht en ordende Sara Blokland objecten, afbeeldingen en beschrijvingen met betrekking tot de geschiedenis van de Zuiderzee. De uitkomst van dit eigenzinnige proces publiceerde ze in het boek Van waarde.
Sara Blokland (Ede 1969) stelde enkele essentiële vragen over de omgang met het verleden. Mogelijke antwoorden liggen verborgen in de 61 tekstpagina’s en 242 bladzijden met afbeeldingen. De belangrijkste opdracht die ze voor zichzelf formuleerde is de weergave van de afstand tussen een object en de afbeelding of beschrijving ervan.

Zo abstract als dit klinkt, zo concreet zijn de beelden en teksten. Van waarde opent met foto’s rond het thema ‘Zee’, daarop volgen beelden over de motieven ‘Land’, ‘Huizen’, ‘Interieur’, ‘Mensen’ en ‘Niet te definiëren objecten’. In de teksten komen dezelfde onderwerpen aan de orde, maar dan in omgekeerde volgorde.

De beelden zijn van uiteenlopende kwaliteit. Archieffoto’s uit het museum staan naast opnamen van Blokland en beelden ingestuurd door particulieren. Het niveau van de fotografie is uiteraard mede afhankelijk van haar functie: een uitzicht over de Zuiderzee, een bewijsstuk voor een verdwenen object en een pure registratie om de zoektocht in het archief te vergemakkelijken.

Er bleek (blijkt?) geen duidelijke instructie te bestaan over de manier waarop voorwerpen en afbeeldingen voor het museumarchief moeten worden beschreven. Blokland trof zowel poëtische, zakelijke als zuiver historische beschrijvingen aan.

De keuze van de kunstenaar om beelden en teksten onafhankelijk van elkaar te presenteren leidt tot een publicatie, die je als ‘weerbarstig’ kan omschrijven. Voor degene die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Zuiderzee valt er veel te ontdekken, voor degene die het oeuvre van Blokland kent is het een hernieuwde kennismaking met de uiterst persoonlijke werkwijze van deze kunstenaar. De structuur en beeldkeuze van dit boek lijken mij wat hoogdrempelig voor de argeloze lezer.

Van waarde
fotografie en concept: Sara Blokland
gebonden, 17 x 21,5 cm, 325 pagina’s, 430 foto’s in zwart-wit en kleur
uitgever:Zuiderzeemuseum
prijs: 29,95 euro

Meer over de Blokland en het boek op: http://www.sarablokland.com