Inzenden plannen voor documentair werk Amsterdam geopend

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft voor dit jaar de inschrijving geopend voor documentaire fotoprojecten. Fotografen kunnen tot 1 september plannen met een goede onderbouwing indienen. Er is ruimte voor drie projecten die ieder ongeveer 9000 euro kunnen krijgen.
De oproep:

Sinds 1972 laat het Amsterdams Fonds voor de Kunst consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten. Jaarlijks zullen drie projecten met ieder ongeveer 9000 euro worden gesubsidieerd.

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 1 september 2009 plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit.
Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
t.a.v. mw. R. Groskamp
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
rgroskamp@stadsarchief.amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. A. van Veen, tel.: 020-2511 660 (alle dagen behalve woensdag)

Uiterlijk 15 oktober 2009 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie: www.stadsarchief.amsterdam.nl/nieuws/documentaire_foto-opdrachten
en www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl