Inzenden voor documentaire opdrachten Amsterdam geopend

Fotografen kunnen tot 1 augustus bij het Stadsarchief plannen insturen voor een fotografisch project over Amsterdam, in het kader van de jaarlijkse documentaire foto-opdrachten. Een commissie kiest drie projecten uit en geeft die een subsidie van circa 10 duizend euro.
Op de website van het Stadsarchief lezen we: ‘Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen. Vanaf 2005 zijn het Stadsarchief en het Amsterdams Fonds voor de Kunst gezamenlijk verantwoordelijk voor deze opdrachten.’

Meer bij Stadsarchief: Documentaire foto-opdrachten Amsterdam 2013