Inzenden voor Zilveren Camera alleen nog digitaal

De Zilveren Camera 2006 staat voor de deur. Fotografen kunnen tot uiterlijk 15 december 2006 beeldmateriaal insturen. Vanaf nu kunnen de beelden alleen nog digitaal ingezonden worden. En deelnemers aan de Zilveren Camera kunnen tussen 1 – 14 dag en nacht en 15 december tot 17.00 uur insturen via www.zilverencamera.nl.
De Zilveren Camera bestaat uit drie wedstrijdonderdelen:
de Zilveren Camera voor de beste nieuwsfoto en twee oeuvreprijzen nl.
‘Fotojournalist van het Jaar’ en ‘Canonprijs’ voor fotografen tot 30 jaar.
Nederlandse beroepsfotografen en buitenlandse beroepsfotografen die in Nederland wonen en werken kunnen meedoen aan de Zilveren Camera en aan de verkiezing van Fotojournalist van het Jaar. Voor de jonge fotojournalisten onder de 30 jaar is er de Canonprijs, een oeuvreprijs.

Leerlingen in het laatste jaar van de (hoge en middelbare) fotografie-opleidingen kunnen ook insturen voor de wedstrijd om de Zilveren Camera.

Inzendingen voor de Canonprijs kunnen – afhankelijk van het oordeel van de jury – ook meedingen naar de verkiezing van Fotojournalist van het Jaar.

Categorieën
Het wedstrijdjaar 2006 beslaat de periode 1 januari 2006 tot 1 januari 2007.
Er kan “enkel” en in “serie” (serie bestaat maximaal uit acht foto’s) worden ingestuurd in negen categorieën nl.: landelijk nieuws, politiek nieuws, kunst en cultuur, documentaire fotografie,
portretten, sportnieuws, dagelijks nieuws, buitenlands nieuws en buitenland documentaire fotografie. Een totale inzending mag het aantal van 75 beelden niet overschrijden.

Insturen vóór 15 december
Het fotowerk voor de Zilveren Camera, de Fotojournalist van het Jaar en de Canonprijs moet vóór 15 december 2006 bij het wedstrijdsecretariaat zijn.
Foto’s, die na 15 december zijn gemaakt en meedingen naar de Zilveren Camera 2006, kunnen tot 2 januari 2007 12.00 uur worden ingeleverd. De jury komt 05 en 06 januari 2007 bijeen en de persconferentie wordt 08 januari 2007 gehouden.

Het postadres luidt:
Wedstrijdsecretariaat Stichting de Zilveren Camera
Postbus 28052, 3003 KB Rotterdam.

Inschrijfformulieren voor de Zilveren Camera en voor Fotojournalist van het Jaar/Canonprijs zijn vanaf begin november te downloaden via www.zilverencamera.nl.

SAMENSTELLING VAN DE JURY ZILVEREN CAMERA EN DE JURY FOTOJOURNALIST VAN HET JAAR
/ CANONPRIJS
Jury Zilveren Camera 2006
Voorzitter Bert Janssen – fotograaf /docent fotografie
Leden:
Frits Baarda (journalist fotografie/geschiedenis)
Bart Brouwers (hoofdredacteur/directeur Spits)
Daniel Koning (oud staffotograaf De Volkskrant)
Nicole Robbers (chef foto- beeldredactie NRC Handelsblad)
Bas Roeleveld (front officemanager Hollandse Hoogte)
Arjen Stada (fotograaf/fotoredacteur)

Jury Fotojournalist van het Jaar/Canonprijs 2006
Voorzitter Peter van Dijk – publicist/voormalig hoofdredacteur AD
Leden:
Peter Dejong Fotojournalist (Associated Press)
Bert van den Hoedt (eindredacteur UN/voorzitter Stichting Fotografie Utrecht)
Eddie Marsman (publicist/tentoonstellingmaker)
Edie Peters (internetpublicist – Photoq)
Wedstrijdsecretaris: Ellie Speet, secretaris NVF/NVJ