Inzenden Zilveren Camera kan tot jaarwisseling

Voor de 64e keer wordt hij uitgereikt: de Zilveren Camera, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland. Op zondag 20 januari zal in het Fotomuseum Den Haag blijken wie de beste nieuwsfoto van 2012 maakte. Bovendien wordt die dag ook de Canon Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek uitgereikt. De stichting Zilveren Camera roept zowel ervaren fotojournalisten als beginners op hun beste werk in te zenden zodat de jury’s een afgewogen oordeel kunnen vormen over de stand van zaken in het vak, aldus een persbericht.
Het bericht vervolgt:

De Zilveren Camera is al zes decennia lang gericht op het stimuleren van de Nederlandse fotojournalistiek. Vanaf 1 december 2012 kunnen alle Nederlandse of in Nederland woonachtige en werkzame fotojournalisten hun werk weer insturen, voor de Zilveren Camera e?n voor de Canon Prijs. De tentoonstelling met alle genomineerde foto’s voor de Zilveren Camera 2012 is na de prijsuitreiking tot en met 3 maart te zien in het Fotomuseum Den Haag.

Zilveren Camera
Wie wint de Zilveren Camera 2012? Wat is de beste nieuwsfoto van het jaar? In Nederland waren er veel politieke ontwikkelingen, van de Catshuiscrisis tot het eerste regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’. En in de sportwereld viel superheld Lance Armstrong van zijn voetstuk en werden gouden medaillewinnaars Epke Zonderland en Ranomi Kromowidjojo juist op een voetstuk gezet. Dan was er nog de landing van Andre? Kuipers in Kazachstan en de herverkiezing van Barack Obama als president van de V.S. Is de winnende foto in het buitenland gemaakt of komt de beste nieuwsfoto van 2012 toch uit eigen land? Op 20 januari weten we het: dan wordt bekendgemaakt wie de Zilveren Camera 2012 wint. De winnaar ontvangt een bedrag van 2.500 euro.

Canon Prijs
De Canon Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek beloont het beste fotoverhaal dat in 2012 is voltooid. De winnaar van deze prestigieuze prijs moet een pionier zijn, een vernieuwer die de fotojournalistiek vooruit brengt, passend bij de technische mogelijkheden van deze tijd. Het winnende project moet bestaan uit een multimediaproductie, waarbij foto’s, geluid en/of video worden gecombineerd, het kan een lineair verhaal vertellen of een interactieve productie zijn. De jury is op zoek naar een project waarbij het multimediale deel (internet, geluid, video) de essentie vormt, eventueel ondersteund door traditionele media als boeken, tentoonstellingen of publicaties in kranten en tijdschriften. Uit de inzendingen zal de jury drie genomineerden kiezen, de winnaar krijgt een bedrag van 2.500 euro.

Nationale Portretprijs
Al twee keer is de Nationale Portretprijs uitgereikt. Deze prijs staat onder druk en het is nog niet zeker of de prijs dit jaar gecontinueerd wordt. Oorspronkelijk werd deze prijs uitgereikt in samenwerking met het Nationaal Historisch Museum. Nu het museum er niet komt wordt gezocht naar een nieuwe partner en een nieuwe plek om de Nationale Portrettengalerij te vestigen. De organisatie van Zilveren Camera hoopt natuurlijk op continuering. Met deze prijs willen de initiatiefnemers een stimulans geven aan de Nederlandse portretfotografie en een nieuwe collectie cree?ren voor de Nationale Portrettengalerij. Deze prijs gaat naar de fotograaf die in het afgelopen jaar het meest bijzondere portret van een Nederlander heeft gemaakt. Met deze prijs willen de initiatiefnemers een stimulans geven aan de Nederlandse portretfotografie en een nieuwe collectie cree?ren voor de Nationale Portrettengalerij.

Inzenden
Alle Nederlandse fotojournalisten en buitenlandse fotografen die in Nederland werkzaam zijn, kunnen tot en met 31 december middernacht via www.zilverencamera.nl werk inzenden om mee te dingen naar de Zilveren Camera en de Canon Prijs.

De nominaties worden op woensdag 9 januari 2013 bekend gemaakt op de website van de Zilveren Camera. Vervolgens wordt op zondagmiddag 20 januari in het Fotomuseum Den Haag uit deze foto’s de beste nieuwsfoto van 2012 gekozen. De naam van de winnaar zal daarna wereldkundig worden gemaakt tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Fotomuseum Den Haag.

Meer informatie over inzenden en algemene voorwaarden zijn te vinden op de vernieuwde website van de Zilveren Camera: www.zilverencamera.nl