Inzoomen zonder toestemming

Al twee keer eerder schreef ik over het retoucheren en bijsnijden van foto’s. Uit die bijdragen blijkt dat dit handelingen zijn die aan de fotograaf-auteursrechthebbende zijn voorbehouden, en – belangrijker – treden in de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf. Er is dan immers sprake van aantasting van het fotografische werk. Aan het rijtje ‘aantastende handelingen’ kan sinds kort een nieuwe worden toegevoegd: inzoomen.
In een recente zaak moest de Rechtbank Arnhem (sector kanton) oordelen over een geschil betreffende auteursrechtinbreuk op foto’s. Fotograaf De Jong sprak Omroep Gelderland aan wegens hergebruik van diens foto’s in een documentaire voor een tv-uitzending, en beriep zich erop dat Omroep Gelderland inbreuk zou maken op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van de fotograaf. Omroep Gelderland betwistte niet (voldoende) dat zij auteursrechtinbreuk pleegde, maar wél dat zij persoonlijkheidsrechten zou schenden.

Waar bestond die gestelde schending van persoonlijkheidsrechten uit? Inzoomen. Kennelijk werd bij het hergebruik van de foto’s daarop ingezoomd (hoe blijkt jammer genoeg niet duidelijk uit de uitspraak). Is er dan een verminking van het werk? Ja, zo oordeelt de rechter:

‘Van Verminking van de foto’s van De Jong is in deze zaak sprake, ook al is er enkel, zoals door de Stichting [Omroep Gelderland] is aangevoerd, ‘ingezoomd’ op de foto’s.’

Deze redenering impliceert dat ook naast inzoomen op een foto het loutere hergebruik verminking oplevert. Het is de vraag of de rechter dit bedoeld heeft, waarmee hij in feite wil aangeven dat het enkele gebruik van de foto’s van De Jong in een andere context (in dit geval: in de documentaire) een verminking van de foto’s oplevert en daarmee schending van persoonlijkheidsrechten. Helaas blijft dit aspect een beetje hangen.

Overigens, zonder omhaal van woorden worden de Fotografenfederatie voorwaarden toegepast voor de berekening van de hoogte van de geleden schade. Omroep Gelderland wordt veroordeeld tot betaling van € 5.228,– aan schadevergoeding aan De Jong.


https://photoq.nl/articles/columns/becker-over-recht/2010/11/11/de-retoucherende-redactie-wat-mag-wel-en-niet/

https://photoq.nl/articles/columns/becker-over-recht/2011/05/30/bijsnijden-handjes-van-cruijff-verboden-1000-euro-schadevergoeding/

http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111031_Rb_Arnhem_Omroep_Gelderland.pdf

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).