Jan Banning begint uitgeverij

Fotograaf Jan Banning begint deze week met een ‘doe-het-zelf’-uitgeverij onder de naam Ipso Facto (voor de niet-gymnasiasten onder ons – dat betekent: noodzakelijkerwijs). De eerste activiteit is het uitgeven van een foto/tekst-boek van Banning, ‘Sporen van oorlog. Overlevenden van de Birma- en de Pakanbaroe-spoorweg’.
Voor de uitgeverij is een stichting opgericht. Banning:’Deze stichting staat ter beschikking van schrijvers (m.n. journalisten), fotografen, beeldende kunstenaars en filmers: zij kunnen haar gebruiken om hun werk openbaar te maken. In de meeste gevallen zal het gaan om de uitgave van boeken, maar ook andere uitingen, zoals het organiseren van tentoonstellingen en filmuitzendingen, komen in aanmerking. Ipso Facto richt zich op producties in het grensgebied van journalistiek en kunst, met name op – om een bijna vergeten woord te gebruiken – geëngageerd werk.’

‘Het bijzondere aan deze stichting is, dat het een soort doe-het-zelf uitgeverij is. Zij kan (voorlopig) niets bekostigen. De auteur moet, na acceptatie van zijn plan, zelf de fondsen voor zijn project vergaren en alle zaken regelen. Maar daarbij kan hij advies krijgen van een in het bestuur aanwezige deskundige op het terrein van subsidies en sponsoring.’

In het bestuur hebben zitting door Dick van Driel (jurist/manager), Leo Erken (fotograaf/filmer), Christine Maturbongs (subsidiedeskundige), Minka Nijhuis (freelance journaliste), Will Tinnemans (freelance journalist en eindredacteur), Suzanne Weusten (hoofdredacteur Psychologie Magazine) en Wim Willems (wetenschapper/schrijver).

Mail voor informatie