Jan Banning: Dutch Doc Award moet definitie beter formuleren

Fotograaf Jan Banning vindt dat de organisatie van de Dutch Doc Award een verkeerd begrip van documentaire fotografie hanteert. Wat Banning betreft zouden drie van de zes genomineerde projecten zeker buiten de boot moeten vallen: – en Willem van Willem Popelier, TokyoTokyo van WassinkLundgren en Toppled van Florian Göttke. Banning: ‘ik wil hier niet betogen dat er iets mis is met deze genomineerde fotografische projecten als zodanig. Maar het lijkt me hoog tijd voor Dutch Doc om in de eigen begripsvervaging in te grijpen en een goede inhoudelijke definitie van het begrip ‘documentaire fotografie’ te formuleren.’
Naar Bannings opvatting is de omschrijving van documenatire fotografie die Dutch Doc Award gebruikt te ruim. Hij pleit voor heroverweging: ‘In de definitie zou de maatschappelijke gerichtheid van deze fotografie verdisconteerd moeten worden, en worden teruggegrepen op de werkelijke betekenis van de term: met visuele middelen, met diepgang en met een eigen ‘stem’ het algemene publiek stimuleren om over essentiële kwesties in de wereld na te denken.’

Lees Bannings hele artikel in PhotoQ Discussie: Dutch Doc en de ondermijning van het begrip ‘documentaire fotografie’