Jan Banning genomineerd voor Icodo-prijs

De fotograaf Jan Banning is met zijn boek ‘Sporen van Oorlog’ genomineerd voor de Icodo-prijs 2003. Op 22 april wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.
Het Icodo (Informatie- en Coƶrdinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) kent de prijs toe aan een publieke uiting uit het voorafgaaande jaar die op een bijzondere wijze inzicht geeft in de doorwerking van georganiseerd geweld op individu en samenleving. (Het gaat om) wetenschappelijke, journalistieke of literaire publicaties, films en documentaires, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en andere
kunstuitingen.

Overige nominaties:
Keesen&Co, Omtrent PP (toneel): over Poncke Princen en dat we toen niet
beter wisten.
Louis van Gasteren, De prijs van overleven (documentaire).
Remy Vlek, Vergezicht, deel 11: Vietnam, de herinnering (documentaire).
Frans Weisz, Boy Ecury (tv-films).

Meer over Bannings boek elders op PhotoQ.