Jonge Belgische fotografen kunnen inzenden voor Paule Pia-prijs

De ‘Prijs Paule Pia’ is een wedstrijd voor jonge Belgische fotografie die vanaf 2011 tweejaarlijks wordt uitgeschreven door de stichting Paule Pia. Deze stichting, voorgezeten door Camille Paulus, ere-gouverneur van de Provincie Antwerpen, met als administratieve zetel het FotoMuseum Provincie Antwerpen, heeft als doelstelling de naam Paule Pia en de herinnering aan haar verdiensten als fotografe, galeriehoudster en promotor van jonge fotografen onverminderd in stand te houden.
De wedstrijd staat open voor alle fotografen die geboren zijn in België of op het moment van inschrijving in België wonen, en op de uiterste datum van inschrijving de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben overschreden.

Alle technieken, genres of toepassingen van de fotografie komen in aanmerking voor zover de persoonlijke creatieve inbreng van de fotograaf van essentieel belang is.

De winnaar van de "Prijs Paule Pia" ontvangt een geldsom van 4500 Euro. Tevens zal een selectie van zijn/haar werken aansluitend worden gepubliceerd of tentoongesteld door het FotoMuseum Provincie Antwerpen.

Kandidaten voor de "Prijs Paule Pia", editie 2013, dienen tegen uiterlijk 5 april 2013 hun dossier in te dienen op het secretariaat van de wedstrijd: Stichting Paule Pia, p/a. FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen.
Contactpersoon: Joachim Naudts (joachim.naudts@fomu.be)

Het reglement en het inschrijvingsformulier: www.fotomuseum.be