Joods Historisch verwerft 100 foto’s Leonard Freed

Het Joods Historisch Museum heeft onlangs, mede dankzij bijdragen van de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij, honderd foto’s kunnen aankopen van de beroemde Amerikaanse fotograaf Leonard Freed, aldus een persbericht. De aanwinst is voor het museum een bijzondere verrijking van de collectie. Freed behoort tot de internationale top van sociaal-documentaire fotografen uit de twintigste eeuw.

Het persbericht vervolgt:

In de jaren vijftig en zestig woonde Leonard Freed (1929-2006) lange tijd in Amsterdam. De foto’s die het JHM heeft aangekocht, maken deel uit van een uitgebreide reportage over het joodse leven in de stad die Freed in die periode maakte. Een aantal van deze foto’s werd in 1958 gepubliceerd in Freeds bekende boek Joden van Amsterdam.

De foto’s geven een rijkgeschakeerd beeld van de toenmalige joodse gemeenschap in heel haar diversiteit – van orthodox tot seculier, van prominenten als Jacques Presser tot een handelaar op het Waterlooplein en van een bar mitswa in het Carltonhotel tot een broodje bij Sal Meijer. Freed wilde met zijn foto’s zijn bewondering uitdrukken voor de veerkracht van de Amsterdamse joodse gemeenschap na 1945. Ook legde hij veel nadruk op de traditie van tolerantie van de stad Amsterdam en de sterke mate van integratie van de Amsterdamse joden.

Met zijn typerende directe en dynamische stijl van fotograferen, destijds nog ongebruikelijk in Nederland, heeft Freed een levendig en uniek tijdsbeeld nagelaten. Zijn foto’s zijn van onschatbare waarde voor de kennis over het joodse leven in Amsterdam in de eerste naoorlogse decennia, omdat er relatief weinig fotomateriaal bewaard is gebleven van deze periode. Het museum zal over enige tijd een tentoonstelling wijden aan deze aanwinst. Een deel van de foto’s is reeds te zien op www.jhm.nl/freed

Voor meer informatie over de aankoop van de foto’s van Leonard Freed binnen de context van de Collectie Nederland: http://bit.ly/1gZwd24