Joost van den Broek boos op Focus

Fotograaf Joost van den Broek was er een dag erg boos over: in het blad Focus wordt hij ten onrechte beschuldigd van digitale manipulatie.
Ene Vincent van Woerkom schrijft in een ingezonden brief dat Van den Broek in het portret van Maarten Asscher, de nieuwe directeur van Athenaeum Boekhandel in Amsterdam, gepubliceerd in het kunstkatern van de Volkskrant, een wandelende man en vrouw heeft gemonteerd die Van Woerkom herkende uit een foto uit een eerdere krant – die hij overigens niet meer in huis had.

Van den Broeks boosheid wordt vergroot door een naschrift van Focus-redacteur Robert Theunissen die nogal ronkend bevestigt wat de briefschrijver meldt en bovendien verzuimde om wederhoor te plegen. Van den Broek, veelvuldig freelancend voor de Volkskrant: ‘Ik ben niet door Focus gebeld.’ Het grappige, voor zover dat woord in deze situatie past, is dat Van den Broek van de betreffende foto (zie boven) een 6×6 negatief heeft waarop te zien is wat de foto toont: de werkelijkheid. Van den Broek is verklaard tegenstander van digitale veranderingen en ensceneringen. Dat maakt hem extra kwaad. ‘Voor je het weet raak je op deze manier opdrachtgevers kwijt.’

Inmiddels heeft hoofdredacteur Dirk van der Spek van Focus zijn excuses aangeboden (lees hieronder). Het blad plaatst volgende maand een rectificatie.


Beste Joost,

Allereerst mijn excuses dat het bericht omtrent jouw vermeende fotomanipulatie zonder wederhoor in Focus is gekomen. Het betreft hier een onzorgvuldigheid die in strijd is met de reguliere werkwijze van de redactie van Focus. Hoewel ik het originele negatief niet gezien heb, neem ik, jouw werk en werkwijze kennende, zonder meer aan dat er geen sprake is van manipulatie. De brief van Vincent van Woerkom had uitsluitend geplaatst mogen worden met jouw weerwoord eventueel zelfs met een afbeelding van het negatief. Wij zullen terstond in het komende nummer van Focus een rectificatie plaatsen.

Minder storend vind ik het algemeen gehouden commentaar van redacteur Robert Theunissen. Hij gaat terecht in op de toenemende mate van beeldmanipulatie in de media, ook in de fotojournalistiek, maar houdt tevens een pleidooi voor het zuivere beeld. Het is alleen te betreuren dat dit commentaar juist geschreven is in de context van een niet gemanipuleerde foto van Joost van den Broek.

Dirk van der Spek/hoofdredacteur Focus’