Kabinet kiest voor behoud fotomuseum

In de snoeiharde ingrepen van het kabinet in de kunsten ontspringt het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam grotendeels de dans. Hoewel in de nota van staatssecretaris Zijlstra geen namen worden genoemd valt uit het stuk af te leiden dat het fotomuseum moet blijven en dat alleen de algemene bezuiniging van tien procent zal worden opgelegd.
In de nota ‘Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid’ die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat in het gedeelte over beeldende kunst: ‘Naast de presentatie-instellingen blijft in de nieuwe basisinfrastructuur ruimte voor een fotomuseum. Het kan voor de periode 2013-2016 een aanvraag doen als museum en zal aan de daarvoor geldende criteria moeten voldoen.’

Als budget staat in de nota een bedrag van 1.210.000 euro opgenomen voor ‘Museum voor de fotografie’ en op de laatste pagina wordt nog gemeld: ’tot het financie?le kader voor musea worden ook de middelen voor de musea voor journalistiek en literair erfgoed en het Fotomuseum gerekend.’

In de nota worden nauwelijks of geen namen van instelligen genoemd, maar er wordt in algemene termen over gesproken. Directeur Ruud Visschedijk van het Nederlands Fotomuseum: ‘Het kabinet geeft in de nota als richting aan dat er een fotomuseum moet zijn. En dat moet voldoen aan de regeling die voor musea gelden, waaronder het beheren van een collectie cultureel erfgoed.’ Volgens Visschediijk komt dat in de praktijk erop neer dat het Nederlands Fotomuseum kan blijven voortbestaan.

Het genoemde bedrag is tien procent minder dan nu door het rijk aan het museum wordt betaald. Visschedijk: ‘Dat is de generieke korting.’

Directeur Ruud Visschedijk van het Nederlands Fotomuseum: ‘Ik heb het ministerie vanmiddag gebeld en om een toelichting gevraagd en men zei daar dat we met gerust hart een goed weekend kunnen ingaan.’

Download brief aan de Tweede Kamer

Download nota Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid

Nieuws over kortingen op de kunst is onder meer te lezen bij De Volkskrant: De belangrijkste cultuurbezuinigingen op een rij