KABK zoekt nieuwe leiding voor fotografie

De afdeling fotografie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag is op zoek naar een nieuw hoofd en een nieuwe coördinator die vanaf begin volgend jaar aan de slag kunnen. Corinne Noordenbos – sinds 2005 hoofd van de afdeling – vertrekt omdat ze volgend jaar 65 wordt. En ex-coördinator Lotte Sprengers is inmiddels als hoofd fotografie aan het werk bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU).

Corinne Noordenbos werkt sinds 1974 als documentair fotograaf. In 1985 koos ze voor een deeltijd-bestaan in het onderwijs. Ze werkte 23 jaar als cursusleider fotografie aan de HKU. Onlangs ontving ze in Londen de Education Award 2014 van de Royal Photographic Society.

In de vacaturetekst voor de functie hoofd van de afdeling fotografie (0,6 fte) lezen we onder meer:

‘Uniek aan de fotografieafdeling van de KABK is dat zij zich richt op de vier grote gebieden in de professionele fotografie: Documentair: conceptual documentary photography en photojournalism; en Fictie: fashion/lifestyle photography en photography on commission. Het onderwijs van de afdeling is erop gericht studenten te ontwikkelen tot onafhankelijke fotografen met een herkenbare beeldtaal en een persoonlijke visie, en in staat om in opdracht maar ook onafhankelijk ideeën te ontwikkelen en projecten te initiëren. Hun motivatie, thema’s en ethische standaards zijn daarbij leidraad. Hoofddoel van het programma is om de studenten op te leiden tot de professionals van morgen, die hun eigen beeldtaal koppelen aan een professionele manier van werken op internationaal niveau.

Het hoofd van de afdeling fotografie beschikt over de volgende kwaliteiten:

– Een gedegen visie op de internationale ontwikkelingen in het vakgebied fotografie en dit kunnen vertalen in een vooruitstrevend en onderscheidend onderwijsprogramma

– Een actieve praktijk in het werkveld van de fotografie, bij voorkeur als maker

– Een relevant nationaal en internationaal netwerk in de wereld van de fotografie

– Ervaring in het kunstonderwijs, in het ontwikkelen van een curriculum en het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk

– Aantoonbaar goede didactische vaardigheden

– Steunt de speerpunten in het onderwijs aan de academie: onderzoek, ondernemerschap en internationalisering en heeft een visie op de vertaling hiervan in het onderwijs

– Benadert de twee pijlers in de afdeling (documentaire en fictie) gelijkwaardig

– Beschikt over managementkwaliteiten, is een teambuilder en een enthousiasmerende persoonlijkheid

– Goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook beheersing van de Nederlandse taal’

De coördinator kan aan de slag met een baan van 0,6 tot 0,8 fte.

Uit de beschrijving van de vacature:

‘Je coördineert in overleg met het hoofd de dagelijkse uitvoering van het onderwijs en bent het eerste aanspreekpunt voor studenten, docenten en gastsprekers. Je zorgt voor de communicatie en informatievoorziening naar alle betrokkenen, intern en extern. Je organiseert presentaties, open dagen, beoordelingen en examens, studiereizen, inschrijvingen en toelatingen. Je bent alert op knelpunten in de opzet en uitvoering van het onderwijs en denkt actief mee over mogelijkheden tot verbetering.’

KABK: Vacancies