Kadhafi’s Libië is veel theater

Tijdens een begrafenisstoet gisteren in Tripoli werden 30 lijkkisten naar het ‘Martelarenkerkhof’ gedragen. Honderden aanhangers van Kadhafi riepen leuzen tegen het vallen van burgerslachtoffers bij de Amerikaanse en Europese luchtaanvallen. Twee uur later bleken slechts een twaalftal kisten begraven en volgens twee westerse fotografen hing er een geur van lijken die al dagen dood waren, zo lezen we in de New York Times.
Opvallend is verder dat westerse journalisten op zeker drie Libiërs zijn gestuit die eerst aanwezig waren bij protesten tegen het bewind van Kadhafi of die anonieme verklaringen tegen de kolonel/president aflgeden en later meeliepen in demonstraties die juist steun betuigden aan de grote leider.

New York Times: Elements of Theater on View in Libya