Kahmann Gallery gaat fotografen coachen

De Kahmann Gallery in Amsterdam biedt een tiental fotografen vanaf augustus 2010 een intensief programma aan. Naast gesprekken, workshops en lezingen van en met ervaren kunstenaars, curatoren en professionals krijgen de deelnemers kans om achter de schermen te kijken van de fotogalerie met als uiteindelijke doel volwaardig mee te draaien op nationale en internationale kunstbeurzen. Zoals het persbericht het doel omschrijft: ‘De veelzijdige en complete kunstenaar te worden in een keiharde kunstwereld.’
Het persbericht meldt verder:

‘Binnen de kunstwereld zijn er duidelijke normen waar een volwassen kunstenaar/fotograaf aan moet voldoen. Het begint uiteraard met prachtig, uitzonderlijk en vooral werk met een eigen signatuur. Daarmee bouw je als fotograaf al een zekere naam op. Naast de uiting zelf zeggen formaat, materiaal, edities en de prijzen al veel over een fotograaf. De kwaliteit van de uitvoering van het werk speelt daarin een heel belangrijke rol.
En dan gaan ‘vraag en aanbod’ een rol spelen. Is er een markt voor het gemaakte werk?
Voor veel fotografen is dit zo’n beetje waar het om draait wanneer hij of zij mee wil spelen in de wereld van Kunstfotografie.

Maar er is veel meer. Facetten die op het eerste gezicht nauwelijks van belang zijn, bepalen juist in de kunstwereld wie er bij mag horen en wie niet. Hoe gedraagt de fotograaf zich in zijn umfeld? Maakt hij of zij naast autonoom (kunst)werk ook redactioneel of commercieel werk? Werkt hij aan publicaties? Zijn dat eigen boeken, essays of portfolio’s in fotomagazines? Hoe beheerst hij of zij de beeldredactie van het eigen werk? Heeft de fotograaf een eigen website? Hoe positioneert hij of zij zich hierop. Heeft de fotograaf reeds meegedaan aan een of meerdere exposities? Solo-of groepsexposities? Bij wie en met wie?
En daarnaast: Wat zijn de doelstellingen die hij of zij zich heeft gesteld? Waar ligt zijn of haar focus. Zijn dit nationale of internationale ambities? Heeft hij of zij reeds een galerie in Nederland of ook daarbuiten? Hoe liggen de kontakten bij de musea? Bij de fotografie-verzamelaar? Bij de corporate kunstkopers? Bij de veilinghuizen? En zo kunnen we nog wel doorgaan.

Vele tientallen vragen waar veel jonge, maar ook reeds ervaren fotograaf/kunstenaars mee worstelen, wellicht niet aan toe komen, niet herkennen of erger, (nog) niet érkennen.
Al deze facetten tezamen bepalen namelijk mede het niveau van de kunstenaar en de markt waarin hij of zij zich begeeft.’

De eerste tien fotografen die aan het programma mee gaan doen zijn Annick Ligtermoet, Martijn van de Griendt, Helena van de Enden, Krijn van Noordwijk, Rahi Rezvani, John Lambrichts, Nora Verbaak, Simone Mudde, Maria Dabrowski en Marten van Wijk.