Kantonrechter zuinig in zaak auteursrecht foto

De kantonrechter in Hilversum heeft eind augustus een uitspraak gedaan die voor fotografen wellicht niet gunstig is, maar ook wel leerzaam. Twee foto’s uit een krantenartikel werden op een pr-weblog gepubliceerd zonder dat er om toestemming was gevraagd. Erfgenamen van de inmiddels overleden fotograaf eisten voor de rechter een bedrag van bijna 3000 euro (overigens grotendeels gerechtskosten). Vonnis kantonrechter: 200 euro wegens gederfde licentie-inkomsten en 50 euro gerechtskosten.
De kantonrechter komt tot zijn zuinige vonnis onder meer omdat de foto’s onmiddellijk van de site zijn verwijderd na een schrijven namens de eisers. Bovendien speelt een rol dat de rechter het dubieus vindt dat eisers gelijk een advocate inschakelden en ‘het door [gedaagde] gewenste minnelijke overleg geen doorgang gevonden heeft en het tot deze procedure gekomen is.’

Internetjurist en blogger Arnoud Engelfriet is blij met dit vonnis dat zijn inziens een steun in zijn rug is. Engelfriet maakt zich op zijn blog vaker boos over wat hij noemt ‘auteursrechtelijk blaffen’:
Al te hard auteursrechtelijk blaffen eindelijk eens aangepakt

Vonnis: LJN: BT1960,Sector kanton Rechtbank Amsterdam , CV11-2089