Kaukasische serie Rob Hornstra haalt CNN

Op de veelbezochte website van CNN World is deze week een 25-tal foto’s van Rob Hornstra gepubliceerd, naar aanleiding van de publicatie van het boek The Secret History of Khava Gaisanova dat hij met Arnold van Bruggen maakte.
Bekijk de foto’s bij CNN (hoewel het bladeren niet echt gebruiksvriendelijk is voor zo’n populaire site):
Living dangerously in the North Caucasus