Kloosterlingen van Annie van Gemert te zien in Venlo

In het Limburgs Museum in Venlo opent de Nijmeegse hoogleraar Peter Nissen vrijdagmiddag de tentoonstelling ‘Kloosterlingen – Portrettenen sfeerbeelden van Annie van Gemert’. Het werk is er tot en met 22 oktober te zien.
Uit het persbericht:
‘Annie van Gemert fotografeerde in kloosters verspreid over Nederland en legde in sfeerbeelden het leven vast bij onder meer trappisten, benedictijnen, birgittinessen, dominicanessen, cisterciënzerinnen, clarissen en bij de Dienaressen van de heilige Geest van de altijddurende aanbidding, in de volksmond de roze zusters van Steyl genoemd. De statige architectuur van de gebouwen met de lange gangen, de grote kapel en sacristie, de refter en de ommuurde kloostertuin met soms een begraafplaats, herinneren aan de periode van het Rijke Roomse Leven toen kloosters massaal werden bewoond. De moderne tijd spreekt uit portretten van jonge mensen die anno nu intreden, maar ook uit foto’s van oudere kloosterlingen die in een kleine communiteit wonen of in een kloosterverzorgingshuis leven.’

‘Annie van Gemert heeft haar foto’s van kloosterlingen samengebracht in een boek (ISBN 90-806958-3-1). Het verschijnt in augustus 2006. In de uitgave komen jongere en oudere religieuzen aan het woord over de veranderingen die iemand doormaakt, over de mooie en moeilijke kanten van het kloosterleven, over roeping en geloftes, over de vaste waarden vroeger en veranderingen en vernieuwingen. In het boek worden de opnames van Annie van Gemert (uit de periode 1994-2006) gecombineerd met historisch fotomateriaal uit de periode 1920-1965 van Martien Coppens, Wiel van der Randen en anderen,waardoor de verschillen tussen vroeger en nu worden gearticuleerd. De publicatie is te koop in het Limburgs Museum en in de boekhandel. Op zondag 3 september aanstaande is Annie van Gemert in het museum aanwezig om haar boek te signeren.’

• Lees de openingstoespraak van Peter Nissen: Verspieders van een wondere wereld

• Meer informatie: www.limburgsmuseum.nl

• Meer foto’s: www.annievangemert.com