Koningin en kabinet met bedelaars en een geit op het bordes

Ten behoeve van een opvallende campagne van NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, zijn de hoofdrolspelers op de traditionele bordesfoto naar India gefotoshopt.
Vandaag verscheen in de PCM-kranten, de Telegraaf en de Metro, op basis van het origineel van fotograaf Roel Rozenburg, een opmerkelijke, aangepaste bordesfoto. Koningin en kabinet zijn afgebeeld met twee bedelaars aan hun voeten, terwijl achter hen een zwart geitje wandelt. In de tekst van de advertentie wenst NCDO het kabinet veel succes met het waarmaken van de internationale afspraken die gemaakt zijn in het kader van de zogenaamde millenniumdoelen.

Het streven van de 189 landen die dit akkoord ondertekenden, is om voor 2015 armoede, ziekte en honger ver terug te dringen. In deze overeenkomst worden acht millenniumdoelen geformuleerd, waaraan dit kabinet getuige de tekst van het regeerakkoord meer aandacht wil besteden.

NCDO wil met deze opvallende campagne aan alle krantenlezers duidelijk maken wat de belofte van het kabinet behelst en wat de millenniumdoelen zijn. De organisatie heeft als doelstelling Nederlandse burgers te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.

De campagne kwam tot stand in samenwerking met het communicatiebureau McCann-Erickson. De oorspronkelijke bordesfoto werd gemaakt door parlementair fotograaf Roel Rozenburg. Rozenburg wilde geen commentaar geven over het hoe en waarom van zijn bijdrage aan deze campagne.

• Voor informatie over de betreffende organisatie, zie: www.ncdo.nl

• Voor de advertentie zoals die in de dagbladen is afgedrukt, zie: www.millenniumdoelen.nl