Koninklijke onderscheiding voor Karel Tomeï

Karel Tomeï is vorige week benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kortmann van Best.
Tomeï heeft een naam opgebouwd als luchtfotograaf. Met name in zijn vrije werk zoekt hij naar bijzondere en soms vervreemdende vormen in het landschap. Op Eindhoven Airport heeft Tomeï sinds 1976 het bedrijf Flying Camera, dat werkt in opdracht van overheden, bedrijven en particulieren.

Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.
www.flyingcamera.nl

(met dank aan George Burggraaff)