Koninklijke onderscheiding voor Vincent Mentzel

Op vrijdag 27 april heeft Vincent Mentzel, fotograaf van NRC Handelsblad en oud-bestuurslid van de Stichting World Press Photo, een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de Burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten, in het Stadhuis van Rotterdam. Hij is gedecoreerd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
In 1981 trad Vincent Mentzel toe tot het bestuur van de Stichting World Press Photo. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de stichting. Als staffotograaf van NRC Handelsblad had Mentzel al verscheidene prijzen gewonnen in de jaarlijkse World Press Photo wedstrijd, bij welke hij later als jurylid en secretaris optrad. Daarnaast heeft hij namens World Press Photo plaatsgenomen in jury’s van andere internationale fotografiewedstrijden. Vincent Mentzel is ook betrokken geweest bij diverse educatieve projecten van de organisatie. Zo trad hij op als tutor bij seminars in Beiroet (1995) en Peking (1996). Eind 2005 is hij na 25 jaar afgetreden als bestuurslid.

Mentzels belangeloze en enthousiaste ondersteuning van de fotografische infrastructuur heeft zich niet beperkt tot World Press Photo. Sinds 1996 is hij bestuurslid van de Stichting Fonds Anna Cornelis te Leiden, die fotografische projecten financieel mogelijk maakt. Sinds de oprichting in 2000 is hij tevens bestuurslid van het toonaangevende Foam_Fotografiemuseum Amsterdam.

Naast zijn 25 jaar lange, onbezoldigde werk voor World Press Photo, kan niet worden voorbijgegaan aan Mentzels eigen fotografie. Hij heeft vele belangrijke foto-opdrachten vervuld, geĆ«xposeerd en boekbijdragen geleverd en is voor zijn werk vele malen onderscheiden bij de Zilveren Camera, World Press Photo en in het buitenland. Zijn foto’s vormen een onmiskenbare bijdrage aan het tijdsbeeld van Nederland.