Kors van Bennekom wint zaak, maar krijgt geen geld

De Amsterdamse rechtbank heeft een schadeclaim van fotograaf Kors van Bennekom wegens auteursrechtinbreuk tegen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gisteren afgewezen. Volgens de rechtbank is er wél sprake van auteursrechtinbreuk en mag het IISG de foto’s, die het op eerste verzoek allemaal al van internet had gehaald in de toekomst, niet opnieuw in haar online collectiecatalogus plaatsen, zo lezen we in een persbericht van het IISG. 

Van Bennekom claimde 50 duizend euro voor het feit dat 221 door hem gemaakte foto’s, op klein formaat en in lage kwaliteit, met volledige naams- en bronvermelding, gedurende enige tijd in de online catalogus hebben gestaan van het IISG. Met het IISG is de rechtbank van oordeel dat een vergoeding in de geeiste orde van grootte in geen enkele verhouding staat tot mogelijke schade die Van Bennekom heeft geleden.

De overweging van de rechtbank om geen schadevergoeding toe te kennen:

‘Over de vordering tot betaling van een schadevergoeding van € 50.000,- overweegt de rechtbank het volgende. Eisers zijn bij het bepalen van dit bedrag uitgegaan van de Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie (editie 2012). Met het IISG is de rechtbank van oordeel dat een vergoeding in deze orde van grootte in geen enkele verhouding staat tot mogelijke schade die Van Bennekom heeft geleden. De tarieven waarop eisers zich baseren zien op “normaal gebruik” van een (enkele of een beperkter aantal) foto(‘s) op het internet. Daarvan is in dit geval geen sprake. De desbetreffende foto’s maakten onderdeel uit van ruim 70.000 foto’s die IISG uitsluitend in het kader van zijn archief- en catalogusfunctie op zijn website toegankelijk heeft gemaakt. Het formaat van de foto’s is klein, de resolutie is laag en de kwaliteit matig of slecht (zie r.o. 4.3). Niet kan worden vastgesteld hoe lang de foto’s via de website van IISG toegankelijk zijn geweest (zie r.o. 4.1). Bij de foto’s is de naam van Van Bennekom als auteur vermeld en bezoekers van de website worden erop gewezen dat Van Bennekom auteursrechthebbende is. Het IISG heeft aangevoerd – en dit is niet bestreden door eisers – dat slechts zeven van de 221 foto’s in totaal 49 keer zijn bekeken en dat slechts één keer een scan van een foto van Van Bennekom voor een bedrag van € 36,- ter beschikking is gesteld aan een medewerker van de Universiteit van Amsterdam (die overigens nadien een vergoeding voor het gebruik met Van Bennekom is overeengekomen).’

In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor archieven die online beelden uit hun collectie tonen valt te bezien. Veel fotografen zijn aangesloten bij auteursrecht-organisatie Pictoright, dat met de meeste archieven afspraken heeft gemaakt over publiceren.

Van Bennekom is niet bij Pictoright aangesloten. Omdat het IISG geen toestemming aan hem had gevraagd voor het online publiceren van zijn foto’s, spande Van Bennekom de rechtszaak aan.

Persbericht IISG: Rechter wijst schadeclaim fotograaf tegen IISG af

Meer informatie over het vonnis bij IE-forum: Foto-archief pas auteursrechtinbreuk door online ontsluiting

De complete uitspraak in pdf