Kort geding tegen kabelaars om betaling auteursrecht

Een aantal organisaties die belangen van auteursrechthebbenden (onder wie fotografen) behartigen hebben een kort geding aangespannen tegen de verzamelde kabelexploitanten (Vecai). Ze vinden dat de kabelaars ten onrechte niet of te weinig betalen voor het doorzenden van materiaal dat is gemaakt door filmers, muzikanten, tekstschrijvers, kunstenaars en fotografen.
Het geding dient op 25 maart en is aangespannen door Agicoa/Sekam namens film- en televisieproducenten en de auteursrechtorganisaties Buma (muziek), Lira (tekstschrijvers), Beeldrecht (beeldende kunstenaars) en Burafo (fotografen).

Vorig jaar hebben de kabelexploitanten op initiatief van de Vecai de overeenkomst eenzijdig opgezegd die de doorgifte van programma’s met de rechthebbenden regelt. Het contract liep af op 1 maart 2005.

De kabelexploitanten weigeren te betalen voor de doorgifte van Nederland 1, 2, en 3. Voor de overige programma’s bieden de kabelexploitanten bedragen die ver liggen onder het niveau dat voorheen werd betaald.

De besprekingen met rechthebbenden over een auteursrechtelijke vergoeding zijn door de kabelexploitanten eenzijdig afgebroken. Op dit moment worden de programma’s van de rechthebbenden door de kabelexploitanten doorgegeven zonder dat daar de vereiste toestemming voor is gegeven of dat daarvoor wordt betaald, aldus de organisaties die het kort geding hebben aangespannen. Zij vinden dat de kabelexploitanten een vergoeding moeten betalen omdat deze bedrijven economisch voordeel hebben van het materiaal waarvan het auteursrecht ligt bij de aangesloten leden.