Kunst op papier

Met de zomertentoonstelling Kunst op papier toont het Rijksmuseum Maastricht (Bonnefanten) een selectie van tekeningen, prenten en foto’s die onder directeur Ronald de Leeuw voor het Rijksmuseum Amsterdam werden verworven. Uit de bijna 15 duizend aanwinsten wordt een spannende selectie getoond van kunst op papier van de late Middeleeuwen tot de late twintigste eeuw, met daarbinnen een excursie naar Japan.

Bekijk: slideshow Kunst op Papier
Mattie Boom, conservator Fotografie van het Rijksprentenkabinet, gaf PhotoQ de beschikking over de scans van negen foto’s uit de tentoonstelling. Boom: ‘In twaalf jaar onder directoraat Ronald de Leeuw verworven – naast vele prenten en tekeningen en bijzondere boeken – ook 9000 foto’s, 200 fotoalbums, 12 jaar Foto-opdrachten; ca. 3200 fotografisch geïllustreerde boeken 19de eeuw en fotoboeken 20ste eeuw. We hebben een fraai topje van die ijsberg uitgekozen: in Maastricht is – naast Cranach, Dürer, Goltzius – dus ook fotografie aan de muur en in albums te zien: Baldus, Le Gray, Nègre, Hanfstaengl, Krull, Blumenfeld, Oorthuys, Brandt, Brassaï, Capa, Sannes, Elenbaas, Van der Keuken, etc. etc.; en ook fotoboeken 19de en 20ste eeuw.
Oordeel zelf: is fotografie nu hetzelfde of totaal anders dan de voortbrengselen uit prent –en tekenkunst?’

De tentoonstelling begint met prenten van laatmiddeleeuwse kunstenaars die we alleen door hun monogram kennen, zoals de fascinerende ‘Meester W met de sleutel’. Maar ook grote namen zoals Lucas Cranach, Lucas van Leyden, Albrecht Dürer, en Hendrick Goltzius zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Via de Italiaanse Renaissance, de Duitse negentiende eeuw en de internationale fotografie van de 19de en 20ste eeuw vervolgt Kunst op Papier zijn weg door de kunstgeschiedenis tot diep in de 20ste eeuw. De bezoeker kan hierdoor vanaf Constant, Carel Visser en Ger van Elk door de museumzalen letterlijk terugkijken op zes eeuwen kunst op papier.

Naast prenten en tekeningen zijn er ook foto’s te zien van Brassaï, Bill Brandt en Robert Capa uit de jaren dertig. Nieuw voor het Rijksmuseum was de laatste jaren het verzamelen van Nederlandse kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw, waarvan het een representatief overzicht wil opbouwen. Deze nieuwere tijd is vertegenwoordigd met werk van Sanne Sannes, Johan van der Keuken en de pas overleden Wally Elenbaas, tot aan recente landschappen en portretten uit de foto-opdrachten Document Nederland. In de binnentoren wordt de tentoonstelling geïntroduceerd met grootformaat werken (1960-1990).

Tegelijk met deze tentoonstelling, waarin de West-Europese kunst centraal staat, wordt een selectie van Japanse prenten en geïllustreerde boeken tentoon gesteld, die in dezelfde periode werden verworven.

Meer over de tentoonstelling bij het Bonnefantenmuseum

Ter gelegenheid van het afscheid van Ronald de Leeuw is in het Rijksmuseum Amsterdam eveneens een bijzondere tentoonstelling van aanwinsten te zien die zijn verworven tussen 1996 en 2008. Verspreid door de zalen geven 40 kunstwerken, schilderijen, sculptuur, zilver en Aziatische kunst een beeld van 12 jaar verzamelbeleid. Philipsvleugel Rijksmuseum, 12 juni-31 augustus.


Rijksmuseum Amsterdam