Kunstfondsen in de bres voor Foam

De drie grootste particuliere cultuurfondsen hebben een protestbrief gestuurd naar de Amsterdamse wethouder voor Kunstzaken Hanna Belliot, zo blijkt uit berichtgeving in NRC Handelsblad.
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het VSB Fonds en de VandenEnde Foundation hebben zich gestoord aan het negatieve advies dat de Amsterdamse Raad voor de Kunst over het Foam heeft gegeven en dat dreigde te eindigen in het intrekken van de gemeentelijke subsidie voor het fotografiemuseum.

Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat de drie fondsen nauwer gaan samenwerken en dat ze structureel overleg gaan plegen met staatssecretaris Van der Laan van Cultuur. Hiermee moet worden voorkomen dat de verschillende geldstromen tegengestelde bewegingen maken. Overigens heeft de Raad voor de Cultuur, die de regering adviseert, aangegeven dat Foam geen rijkssubsidie verdient.

Directeur Ryclef Rienstra van de VandenEnde Foundation zegt in de NRC: ‘Wij vinden dat Foam het goed doet. Maar onze steun is weggegooid geld als het museum dicht zou moeten wegens een subsidiestop.’

Deze week beraadt het college van B en W van Amsterdam zich over de begroting van volgend jaar. Daarbij is ook de steun voor Foam aan de orde, waarvan Belliot al eens heeft laten doorschemeren dat ze die wil handhaven. Overigens ziet het ernaar uit dat het Maria Austria Instituut minder subsidie gaat krijgen dan de Amsterdamse Raad voor de Kunst adviseerde, althans zo meldt Het Parool.

Probleem is dat de hoofdstad volgend jaar een stevige bezuinigingsronde staat te wachten. De verwachting is dat de kunsten daarbij gespaard worden, maar niets is nog zeker.

Eerder op PhotoQ:
Visschedijk breekt lans voor Foam
‘ACF is brug tussen amateurs, profs en kunsteducatie’

• Relevante documenten zijn te vinden onder Opinies: Geachte overheid, wel eens gehoord van fotografie?