Kunstraad adviseert positief over ACF

De afgelopen maanden heeft de Amsterdamse kunstraad zich gebogen over 259 subsidieaanvragen voor het kunstenplan 2009-2012. Opvallend is het positieve advies met betrekking tot het ACF, het Amsterdams Centrum voor Fotografie.
Bij de stichting van het Amsterdams fotomuseum Foam verloor het ACF haar subsidie. Alle activiteiten zouden binnen het Foam gerealiseerd moeten worden. De Amsterdamse kunstraad is nu van mening dat het ACF een bijzondere plaats heeft binnen de fotografische infrastructuur in Amsterdam en stuurde een positief advies naar de gemeenteraad.

Een citaat uit het advies: ‘… Voor jonge, beginnende en zich ontwikkelende fotografen is het ACF echter een goed initiatief zowel wat betreft de technische
scholing, als voor de inhoudelijke kennisoverdracht en de presentatieruimte
als ontmoetingsplaats. Het ACF ademt een werkplaatsachtig karakter met inhoud voor gelijkgezinden en heeft op basis daarvan een functie. In brugfunctie en werkplaats voor educatie en talentontwikkeling onderscheidt het zich van andere initiatieven op fotografiegebied. Daarin ligt primair de betekenis van het ACF.’

Op basis van deze overwegingen adviseert de kunstraad de gemeenteraad het ACF de verzochte 50.000 euro per jaar toe te kennen. Het ACF meldt, bij monde van Chantal van Genderen dat hiermee vooral de continuïteit van de activiteiten, met name op het personele vlak, gewaarborgd kan worden.

De adviezen van de kunstraad over Amsterdamse fotografische instellingen als Foam en het Maria Austria Instituut zijn budgetneutraal. Zij krijgen in het advies evenveel toegewezen als in het vorige kunstenplan.