Lectorale rede van Flip Bool gepubliceerd

Bij zijn aanstelling als lector aan de Avans Hogeschool, AKV | St. Joost sprak Flip Bool op 30 mei over de verhouding Nederland-Duitsland en hoe fotografen daar in hun werk een visie op hebben getoond.
Flip Bool: ‘In meerdere opzichten lijken grenzen voor fotografen (…) niet langer te bestaan en vinden zij steeds nieuwe wegen om een eigen bijdrage te leveren aan de beeldvorming over ons belangrijkste buurland. Zij zetten ons met andere woorden steeds op een ander been en dragen er zo toe bij dat de fotografie een boeiend onderwerp van onderzoek zal blijven.’

De rede van Bool kan worden nagelezen:

• Een ‘kale’ versie kan worden gedownload via PhotoQ: 22 pagina’s pdf

• De gedrukte versie, met foto’s kan worden besteld bij AKV | St. Joost