Leica in de rode cijfers

In een deze maand gepubliceerde ‘Ad-hoc-Meldung’ bereidt Leica Camera AG uit Solms haar aandeelhouders voor op een substantieel verlies.
Een en ander zal worden toegelicht tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 31 mei.
Het bestuur van Leica werkt aan een ‘Turnaroundstrategie’. Voorstellen ter verbetering van de nijpende situatie worden met de uitnodiging voor de vergadering aan de aandeelhouders verzonden.