Licht

Het moet maar eens worden toegegeven: er bestaan ook foto’s die men vreemd genoeg liever niet ziet. Ook al is het een foto.

We bevinden ons op gepaste afstand in de kapel van het Studiehuis voor Zendelingen te Beauplateau (België) en voor onze voeten strekken zich juist acht Redemptoristen op het heilige tapijt uit.  Het doel? Zij treden vandaag in het huwelijk met Jezus Christus. Een belangrijke dag waarnaar langdurig is toegewerkt, vandaar de foto. Toch voelt het beeld ongemakkelijk aan. Te privé.

Natuurlijk, er bestaan op aarde miljoenen fotoalbums met huwelijksreportages en eerlijk gezegd zijn dat meestal ook best lastige kijkjes in andermans leven. Maar om nu, zonder daartoe een uitnodiging te hebben ontvangen, een Heilige Wijding te aanschouwen… dat roept zo’n sterke vluchtneiging op. Vooral omdat de bijeenkomst vanaf de rug wordt bezien zijn we in één klap schuldig aan voyeurisme. En schaamte. Zelfs nu, zo’n tachtig jaar na dato, neigt het toetsenbord dien ten gevolge dan maar naar plechtige taal. Om de boel nog enigszins goed te maken.

Het Studiehuis voor Redemptoristen, een congregatie die zich opwerpt voor hulp aan de meest verlatenen der aarde, heeft gelukkig een postrekeningnummer aan de foto toegevoegd: 36723. Voor de broodnodige aflaat.

Zestien schoenzolen die ongetwijfeld allang weer zijn opgestaan om zich als zendelingen te verspreiden over Afrika, over de door hen opgerichte Belgische redemptoristenprovincie Baltimore (USA), over de Antillen of over West-Canada, waar al sinds het einde van de 19e eeuw Grieks-Katholieke Oekraïners zijn neergestreken hetgeen zelfs in 1913 heeft geleid tot de oprichting van een Belgische vice-provincie in Oekraïne. Nooit geweten.

Nog even: deze foto. De acht ontstoken kaarsen flakkeren rustig voort, gelijktijdig zijn de plaatsvervangende gevoelens van gêne nog steeds niet gedoofd. De fotograaf is klaar en tevreden. Goed gelukt die foto, terwijl er niemand geduldig voor hem wilde poseren en de belichting zo lastig is. Maar in het aanschijn des Heren lijkt een technische ingreep met lampen of flitslicht nogal buiten proportie – en wie weet onnodig.

 

schoenendoos0

Schrijfster en beeldend kunstenaar Margit Willems deelt foto’s met ons uit haar verzameling en die van anderen. Meer fotokeuzes van Willems zijn te vinden op de Facebook-pagina K Wispelaer Zetkrant.