Life is Strange: fotografische ontdekkingen in Huis Marseille

Vrijdag 13 juni opende de expositie Life is Strange in Huis Marseille. Bij de gelegenheid waren sprekers uitgenodigd die een sterke link hadden met de expositie of het thema: Martijn Kleppe (historicus), Willem Otterspeer (biograaf), Peter van den Doel (directeur DuPho), Sterre Sprengers (beeldredacteur De Correspondent) en Rob Morees (curator). Bij de tentoonstelling verschijnt ook een publicatie: Life is Strange met essays van Maarten Asscher en Saskia Asser.

Life is Strange is een intuïtieve selectie door fotograaf Rob Moorees van  – een deel – van het aanzienlijke Spaarnestad-archief. Het weekblad Het Leven (1906–1941) vestigde de aandacht op allerlei gebeurtenissen die deel uit maken van de Nederlandse micro-geschiedenis: foto’s van dramatische ongevallen, wonderbaarlijke verschijningen, verre volkeren, opmerkelijke uitvindingen, opvallende gebruiken en merkwaardige personages.

‘[…] voor wie werkelijk geïnteresseerd is in het verleden, in mensen, in dingen, in de geschiedenis, in alles wat zich ooit heeft afgespeeld en waar je niet bij was: voor die toeschouwer zijn die zogenaamde curieuze, anekdotische foto’s een veel rijkere bron. Rijker, omdat de grote geschiedenis de voorstelling nog niet heeft aangetast, vervormd en in zeker opzicht tot een clichébeeld heeft gemaakt,’ aldus essayist Maarten Asscher.

Rob Moorees vertelt over zijn jaren bij de ‘speelgoedwinkel’ Spaarnestad. Hoe hij zonder na te denken over iconische foto’s, puur op gevoel een selectie maakte die na acht jaar eindelijk te zien is in Huis Marseille. Bijzonder, want deze selectie heeft voor het eerst eens niets met relevantie te maken, maar met een liefde voor het absurdistische. Een liefde voor fotografie die resulteerde in een selectie van 235 bijzondere beelden.

Waar Willem Otterspeer een duik neemt in de oorsprong van de faits divers in de literatuur – toevalligheden die spelen met het noodlot – hebben Kleppe en Sprengers het vooral over het belang van de keuze van een beeld bij tekst. We leren dat een beeld vaak eigenhandig een verhaal vertelt en dat het niets anders dan zichzelf hierin representeert. Deze anekdotische beelden hebben geen relatie tot de geschiedschrijving die we kennen, maar intrigeren wel degelijk.

Het is zeldzaam dat een tentoonstelling puur uit een individuele insteek ontstaat. Tegenwoordig spelen er zoveel (intellectuele, commerciële) belangen bij het maken van een tentoonstelling, dat het opvalt als er een keer een risico wordt genomen. Peter van den Doel steunde het idee van Moorees tijdens zijn tijd bij Spaarnestad en Huis Marseille opende haar deuren. Niet de kwaliteit van de fotografie, maar juist het sympathieke karakter van de totstandkoming van deze tentoonstelling maakt deze presentatie bijzonder. Rob Moorees laat ons verder kijken en geeft ons een direct beeld van dat wat gewone mensen bezig hield in de roerige jaren rond de twee wereldoorlogen.

• Meer over de tentoonstelling in de PhotoQ Agenda

• De catalogus van Life is Strange is te koop in de PhotoQ Bookshop