Maaike Hermes wint Wijkprijs

Maaike Hermes, sinds 2008 afgestudeerd aan de Fotoacademie, heeft de Wijkwens 2009 van de Amsterdamse Woningcorporatie De Key gewonnen, waar een bedrag van 15.000 euro aan gekoppeld is.
Hermes gaat het project ‘Wij, de wijk’ realiseren, waarbij bekende en onbekende sleutelfiguren van de Oostelijke Eilanden worden geportretteerd. Deze foto’s worden op enorme steigerdoeken afgedrukt en in de wijk opgehangen. Bij de foto’s wordt een websiteadres vermeld, waarop interviews met deze mensen staan. Hierdoor wordt niet alleen de aandacht gevestigd op de renovatie van de eilanden, maar ook op de mensen die een belangrijke economische, sociale of culturele rol spelen in de wijk. Bewoners komen meer te weten over de mensen in hun wijk en weten de sleutelfiguren in de toekomst makkelijker te vinden omdat ze hen al ‘van gezicht’ kennen.

De Key heeft de WijkWens georganiseerd voor bewoners die iets aan hun woonomgeving willen verbeteren. Het doel is bewoners meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan een leefbare, veilige en een schone buurt. Dit jaar stond de WijkWens in het teken van de Oostelijke Eilanden.

Een jury beoordeelde de 37 inzendingen op de bijdrage in leefbaarheid, originaliteit en uitvoerbaarheid en heeft voor dit fotoproject gekozen omdat dit initiatief de bewoners op een bijzondere manier verbindt en de portretten de buurt letterlijk een gezicht geven.

Maaike Hermes

De Key