Maarten Schilt begint eigen uitgeverij

De uitgeverij Mets & Schilt wordt opgeheven. Uitgevers Jan Mets en Maarten Schilt gaan ieder hun eigen weg. Schilt Publishing wordt de naam van de nieuwe uitgeverij die foto- en kunstboeken gaat uigeven.
Schilt Publishing richt zich vooral op de internationale fotografie. Ter versteviging van die basis is een overeenkomst gesloten met Thames & Hudson voor distributie en vertegenwoordiging.

NRC Boeken: Mets & Schilt uit elkaar