MAI-bestuur vraagt steun-mails

Het bestuur van het Amsterdamse foto-archief Maria Austria Instituut (MAI) roept fotografen en andere betrokkkenen op om een email te sturen waarin ze aangeven dat het MAI voor hen een belangrijke instelling is. Het bestuur hoopt hier mee kracht bij te zetten aan het pleidooi bij de gemeente om de korting op de subsidie voor de komende jaren terug te draaien.
Uit de mail van bestuurslid Taco Anema:

‘Het Maria Austria Instituut (MAI) beheert sinds 1976 de archieven van 28 gerenommeerde Amsterdamse fotografen waaronder Eva Besnyö, Paul Huf en Wubbo de Jong . Belangrijk visueel beeldmateriaal wordt zo ontsloten, gerestaureerd en sinds enkele jaren gedigitaliseerd. Via eigen tentoonstellingen en jaarlijkse publicaties draagt zij bij aan het Nederlandse foto-erfgoed.

De archieven worden veelvuldig geraadpleegd en gebruikt voor onderzoek en publicaties door planologen, stedebouwkundigen, historici, de gemeente Amsterdam, publicisten, musea, galeries en door landelijke en locale media.

De opbrengsten echter uit deze zakelijke exploitatie zijn helaas ontoereikend om alle taken naar behoren te vervullen. Vandaar het verzoek om een aanvullende gemeentelijke subsidie.

Sinds 1992 ontvangt het MAI subsidie van de gemeente Amsterdam. De begroting van MAI (EU 168.000) voor de komende periode werd goedgekeurd door de Amsterdamse Kunstraad maar in het Kunstenplan 2005-2008 van B & W gekort met niet minder dan 30% op jaarbasis.

Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de te beheren archieven.

Stuur een e-mail naar info@maiphoto.nl” om jullie stem te verheffen. Kan blanco zijn (wie zwijgt stemt toe) maar het liefst even in eigen woorden schrijven dat het een schande is.

Jullie reacties worden aanstaande woensdag overhandigd door MAI bestuurslid Andrée van Es aan Wethouder van Kultuur Mevrouw Belliot.

Graag nu even klikken!

Namens het bestuur van MAI,
Taco Anema
Rachel Corner
Bert Nienhuis’

• Eeder op PhotoQ: Foam zit goed, MAI, AFK en ACF niet