Manfred en Hanna Heiting bieden twee studiebeurzen

Het Manfred & Hanna Heiting Fonds stelt het Rijksmuseum in staat jaarlijks twee studiebeurzen toe te kennen. Het postdoctoraal scholarship wil hoogwaardig fotohistorisch onderzoek stimuleren, aldus het Rijksmuseum. Solliciteren kan tot 15 mei.
In de toelichting vanhet Rijksmuseum lezen we onder meer:

Het onderzoek moet resulteren in een artikel op het gebied van de klassieke fotografie. Het dient gerelateerd te zijn aan originele objecten uit de brede en belangrijke fotografiecollectie van het Rijksmuseum, waar mogelijk in samenhang met objecten in andere verzamelingen. Dat kan zijn een diepgaand onderzoek naar één foto of fotoboek en/of de verspreiding daarvan; naar een serie of een deel van een oeuvre; of naar esthetische of technische aspecten van de fotografie; of naar de bredere context van een fotoboek of album; of naar een combinatie van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek.

De internationale onderzoeksbeurs bestrijkt een periode van zes maanden, de onderzoeker werkt zelfstandig en krijgt een plek in de studiezaal van het Rijksprentenkabinet en toegang tot de (studie)collecties en bibliotheek.

Rijksmuseum: Manfred & Hanna Heiting scholarship