Manipulatie groeiend probleem wetenschappelijke bladen

Wetenschappelijke bladen worden steeds vaker geconfronteerd met digitaal gemanipuleerde foto’s die worden aangeleverd met artikelen. Vooral de laatste twee jaar is er sprake van toename.
Volgens betrokken uitgevers en redacteuren gaat het vooral om foto’s die ‘mooier’ worden gemaakt en voor zover bekend niet om moedwillige veranderingen van de werkelijkheid. Toch pleitten diverse sprekers op een symposium over plagiaat afgelopen week in Londen ervoor dat de wetenschappelijke bladen met een kritischer oog naar te publiceren foto’s gaan kijken.

Nature: Science journals crack down on image manipulation