Mannen invloedrijker op de foto dan vrouwen

Persfoto’s laten mannen invloedrijker overkomen dan vrouwen. Uit onderzoek door onder andere dr. Giessner van Rotterdam School of Management, Erasmus University, blijkt dat vrouwen vaker vanuit een hoge invalshoek worden gefotografeerd, terwijl het omgekeerde het geval is voor mannen. Het beeld van personen met macht wordt consequent versterkt door foto’s die vanuit een lage invalshoek – waardoor je tegen iemand opkijkt – zijn genomen.

Samen met onderzoekers van verschillende Europese universiteiten voerde Steffen Giessner van de Erasmus Universiteot, Rotterdam een serie experimenten uit op basis van de CORBIS® afbeeldingendatabase, foto’s uit Time Magazine en World Press Pictures. Daaruit bleek dat het effect van het camera standpunt ook wordt ingezet voor invloedrijke personen. Ook zij worden consequent vanuit een lage invalshoek afgebeeld. Personen zonder invloed worden daarentegen vaak vanuit een hoge invalshoek gefotografeerd. Opmerkelijk genoeg is dit niet het geval als de mediacontext niet gericht is op invloed en macht, zoals op Wikipedia.

Media kunnen door het gebruik van hoog- en laaggefotografeerde afbeeldingen bedoeld of onbedoeld de macht van bepaalde personen bepalen en zelfs legitimeren. Ook kunnen zij bijdragen aan de perceptie en het stereotype beeld dat mannen machtig en invloedrijk zijn en vrouwen niet. Giessner: “Deze eenvoudige verbanden tussen macht en de invalshoek van de camera is geen opzichzelfstaand verschijnsel. Als het in de context gaat om macht, bijvoorbeeld organisaties, of een lijst van de 100 belangrijkste mensen ter wereld, denken we ook snel aan macht. Als gevolg daarvan kunnen we bewust of onbewust verwijzingen naar het element van macht in een foto toepassen”. Zijn conclusie: “Het is de taak van onderzoekers om dergelijke effecten op te sporen en het is de taak van de media om te beslissen wanneer zulke subtiele verwijzingen wel of niet toegepast moeten worden.”

Giessner voerde het onderzoek uit met prof. Michelle Ryan (Universiteit van Exeter, Verenigd Koninkrijk), dr. Thomas Schubert (ISCTE, Lissabon, Portugal), en dr. Niels van Quaquebeke (Kuehne Logistics Universiteit in Hamburg, Duitsland).

Het artikel The Power of Pictures: Vertical Picture Angles in Power Pictures in Media Psychology in Media Psychology.