Marga Rotteveel naar Post St Joost

Marga Rotteveel wordt met ingang van komend studiejaar de coördinator van de masteropleiding fotografie van AKV/St. Joost (Avans Hogeschool) in Breda. Ze volgt er Maartje van den Heuvel op, die is benoemd tot conservator van het Leids Prentenkabinet.
Rotteveel werkt nu nog als coördinator redactionele fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Tenvens is ze hoofdcurator van het Epson FotoFestival Naarden.