‘Markt fotoboeken blijft groeien’

Aan het einde van de Fotoboekenmarathon in Huis Marseille afgelopen zondagmiddag komt een positieve mededeling door. Galeriehouder/vormgever/uitgever Willem van Zoetendaal voorspelt dat er de komende jaren nog meer fotoboeken zullen verschijnen dan de afgelopen jaren al het geval is. Hij leidt dat af uit de grote belangstelling die er op het moment is, ook internationaal. Belangrijke weblogs schrijven veel over fotoboeken, de beurs Off Print in Parijs begin november trok veel aandacht en soortgelijke signalen geven Van Zoetendaal het idee dat de fotoboekenmarkt verder zal groeien. Hij spreekt het uit met grote stelligheid.
Van Zoetendaal werd geïnterviewd over door hem ontworpen boeken die afgelopen jaar verschenen, waaronder Faire Face van Koos Breukel en Pathologist van Gijs Assmann.

Dit jaar was de Fotoboekenmarathon voor een groot deel gericht op de inbreng van ontwerpers bij het maken van fotoboeken en die blijkt met name bij succesvolle boeken vaak van grote betekenis. Zo had Robin Uleman niet alleen een inbreng in het uiterlijk van de meest recente boeken van Henk Wildschut en Willem Popelier, maar bleek hij ook sterke invloed te hebben gehad bij het vaststellen van de verhaallijn. Zo bezorgde Teun van der Heijden een geheel andere versie van The Most Beautiful People of the World dan Michel Szulc Krzyzanowksi (aanwezig via Skype) aanvankelijk voor ogen stond. Zo meldde Hans Eijkelboom dat hij nu eindelijk had geleerd dat vormgevers – hij sprak met name over Arrmand Mevis, die Eijkelbooms nieuwste boek Goede bedoelingen en modern wonen vorm heeft gegeven – van groot belang zijn voor het maken van zijn fotoboeken. En ook Marco van Duijvendijk, die voorheen zelf zijn boeken vormgaf, heeft afgelopen jaar geleerd dat het inschakelen van een vormgever goed is.

Jacqueline Hassink en Irma Boom lichtten niet alleen toe hoe zijn waren gekomen tot de vormgeving van Car Girls (met vrijwel carte blanche van uitgever Aperture voor de vorm), maar ze lichtten ook een kleine tip van de sluier van een nieuw te maken editie van The Table of Power. Hassink is bezig opnieuw vergadertafels van raden van bestuur van de belangrijkste ondernemingen te fotograferen. Dat deed ze eerder in 1996 en dat zorgde toen voor haar doorbraak. Volgend jaar verschijnt de nieuwe versie, in een geheel nieuwe en veel grotere vorm dan toen (ca 9,3 x 12,3 cm).

André Thijssen lichtte met ontwerpster Sabine Verschueren toe waar de verschillen in zijn tweedelige boek Fringe Phenomena vandaan komen: het deel dat Erik Kessels redigeerde bevat de meer anekdotiosche foto’s, het deel waarbij Verschueren was betrokken laat de meer poëtische beelden zien

Lotte ten Voorde en Edie Peters interviewden beurtelings 30 fotografen en vormgevers. In een belendende ruimde werden veel fotoboeken bekeken en verkocht. Met name de boeken Perceel nr 235 van Anne Geene, Faire Face van Koos Breukel, Shelter van Henk WIldschut en Portret Joost van den Broek gingen grif van de hand. Het evenement trok circa 300 bezoekers.