Marrie Bot: Dutch Eyes is geen standaardwerk

Het boek Dutch Eyes, samengesteld door een aantal specialisten en verschenen bij de opening van het nieuwe Nederlands Fotomuseum, is een gemankeerde geschiedschrijving en verdient de naam standaardwerk niet. Dat schrijft fotografe Marrie Bot vandaag in de Opinie-rubriek van de Volkskrant.
Bot somt een stevige rij feiten en ontwikkelingen op die volgens haar missen in ‘dit boek van 576 pagina’s, formaat Statenbijbel’:

– ‘ Niet de fotografie in haar vele verschijningsvormen staat centraal, maar de thema’s van de studeerkamergeleerden. In tien hoofdstukken mogen zij hun evangelie prediken. Wie en wat daar niet in past, komt niet in de fotografiehemel. Architectuur-, mode- en publiciteitsfotografie ontbreken geheel. Vergeefs zoekt men naar foto’s van bekende fotojournalisten als Sem Presser, Maria Austria, Daniel Koning, Bert Nienhuis, Vincent Mentzel en Geert van Kesteren. Ook ontbreekt het werk van autonome fotografen als Desiree Dolron, Bert Sissingh, Anja de Jong, Catrien Ariëns en mijzelf. Van de meesten ontbreekt zelfs de naam.’

– ‘Frits Gierstberg stelt (…) dat de fotografie vanaf 1990 booming is en dat de fotografen pas dan internationale erkenning krijgen. Volgens hem komt ook dan pas de term ‘autonome’ fotografie in zwang. Dat is onzin. Die recente aandacht is het gevolg van een gestaag proces dat begon in de jaren zeventig.’

– ‘Opvallend is ook dat de ontwikkelingen van de fotojournalistiek in dag- en weekbladen ontbreken. Alleen het ‘oude’ Vrij Nederland komt aan bod, met daaruit drie suffe foto’s. Die versterken het gemis aan beelden uit de Volkskrant en NRC Handelsblad, waarin zowel de oude als de nieuwe generatie fotojournalisten interessante reportages tonen. Zij worden nergens genoemd!’

• Marrie Bot in de Volkskrant: Fotobijbel is geen standaardwerk

• Meer op PhotoQ’s Dutch Eyes debat