Martin Walser: Fotografie is gevoeligheid

Geschoolde gevoeligheid is het wezenskenmerk van echte fotografie. Deze stelling sluit een essay af dat de Duitse schrijver Martin Walser schreef over het werk van de Duitse reisfotograaf Werner Stuhler en dat onlangs verscheen in een bundel met stukken van Walser.
Wie het werk van Stuhler bekijkt, zal niet gelijk achterover vallen van verbazing. Het is min of meer gewone, recht-op-neer reisfotografie. Maar dat laat onverlet dat de conclusie van Walser algemene waarde heeft voor de fotografie. Letterlijk schrijft hij:
‘Pure fotografie is een beeld dat niet ontstaat dankzij het motief of de techniek, maar dankzij een geschoolde gevoeligheid die de elkaar tegenstrevende omstandheden van de werkelijkheid zo bijeen neemt dat ze samenwerken; dat een beeld ontstaat dat nergens anders in kan worden gemaakt dan in de fotografie.’

Lees Martin Walsers stuk in Die Welt: Reine Photographie