Marx en Schuuring failliet

Op 12 april is Marx en Schuuring bv in Amsterdam failliet verklaard. Gisteren is er een curator aangesteld die het vermogen gaat inventariseren en de betalingsvolgorde van de crediteuren vaststelt.
Het bedrijf verkocht fotografie-apparatuur en toebehoren, zowel analoog als digitaal, video-apparatuur, computers en verleende diensten als scannen, printen en apparatenverhuur.

De firma Marx en Schuuring is vorig jaar overgenomen door de gebroeders Schweitzer van de gelijknamige fotohandel in de Haarlemmerstraat. Tom Schweitzer maakte ons duidelijk dat Nivo Schweitzer niets met dit faillissement te maken heeft. Marx en Schuuring is een aparte bv die door Bas Schweitzer wordt geleid. Tom Schweitzer wijdt het bankroet aan de algehele malaise in de fotografie-sector, waarvan vooral nieuw opgestarte bedrijven te lijden hebben.