Matt Herben lichtjes door de knieën voor Thomas Schlijper

Het LPF-Kamerlid Herben heeft drie beweringen gerectificeerd waarmee hij vorige week fotograaf Thomas Schlijper beschuldigde. Op de radio zei Herben dat Schlijper bevriend is met één van de twee vrouwen die onlangs minister Verdonk met ketchup besmeurden; Herben beweerde dat Schlijper lid is van de Anti-Fascistische Actiegroep (AFA); en de derde onterechte beschuldiging was dat Schlijper foto’s van LPF’ers via internet verspreidt.
Nadat Herben onder druk is gezet door een advocaat van de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft hij alle beschuldigingen schriftelijk ingetrokken.

Schlijper is de spil in een uiting van de schreeuw-cultuur die opgeld doet sinds de opkomst van de LPF. Beschuldigingen van daden die even niet strafbaar zijn als niet waar, maar wel een sfeer van agressie scheppen.

Schlijper is bekend door zijn website waarop hij dagelijks foto’s plaatst, een visuele weblog. Een foto die hij maakte van het woonhuis van Matt Herben in opdracht van de Volkskrant heeft hij van zijn site verwijderd om goede wil te tonen.

• Lees meer op de NVJ-website Villamedia

• Lees meer details in de column van Ebru Umar op de website van Theo van Gogh.

• Lang leve de website www.schlijper.nl !