Meerderheid bestuur Zilveren Camera stapt op

De bestuursleden Serge Ligtenberg, Nicole Robbers, Maartje Berendsen en Marieke te Veldhuis leggen hun functie binnen het bestuur van de Canon Zilveren Camera neer, zo lezen we in een persbericht van de organisatie. Ook Monique van Gool stapt op, die afgelopen tien jaar de productieleiding voerde van de jaarlijkse wedstrijd om de beste Nederlandse fotojournalistiek. Voorzitter Marcel Molle en bestuurslid Deen van Meer blijven in functie.

Zij zullen de lopende zaken in zeer nauwe samenwerking met de Raad van Advies waarnemen en zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur samenstellen, zo stelt Molle in het vooruitzicht.
Het persbericht over de breuk: ‘Een fundamenteel verschil van inzicht over de wijze waarop invulling zou moeten worden gegeven aan de taken en werkzaamheden voor de Canon Zilveren Camera ligt hieraan ten grondslag.’

De afgetreden bestuursleden menen dat de koers, die door de nieuwe voorzitter is ingezet een te grote trendbreuk vormt met de wijze waarop de Canon Zilveren Camera de afgelopen jaren is georganiseerd. Die trendbreuk wordt in het bericht verder niet toegelicht.

Het persbericht besluit: ‘De afgetreden bestuursleden danken alle betrokkenen bij de Zilveren Camera hartelijk voor de jarenlange plezierige samenwerking en contacten.’