Meeste leden BFN willen opgaan in Dutch Photographers

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de beroepsvereniging BFN vandaag hun bestuur teruggefloten en met zeer ruime meerderheid gestemd voor de fusie met de andere beroepsverenigingen, meldt Bas de Meijer. 

Ruim twee uur is gesproken over de plannen voor Dutch Photographers, zoals de nieuwe vereniging gaat heten. Het BFN-bestuur had eerder dit jaar zelf besloten uit het proces te stappen omdat zij het niet eens was met de gang van zaken rond het samengaan van de verenigingen.

De BFN was de enige die niet mee leek te willen in de samenvoeging; PANL, SVFN en GKf  en enkele kleinere organisaties zijn al ingestapt, de NVF gaat nauw samenwerken.

Tijdens de ledenvergadering van de BFN bleek al snel dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen voor aansluiting bij de nieuwe vereniging. Om statutaire redenen moet er binnen enkele weken nog een tweede algemene ledenvergadering volgen waarin de BFN-leden hun keuze definitief maken.

Meer bij Bas de Meijer: Leden BFN stemmen voor fusie