Meeste vakverenigingen gaan mee in nieuwe structuur

Afgelopen woensdag hebben – op één na – alle bij de FotografenFederatie aangesloten vakverenigingen van fotografen ingestemd met het opgaan in een nieuwe beroepsvereniging. Alleen het bestuur van de BFN is nog niet zeker over aansluiting bij het initiatief.

Op de site van de federatie lezen we onder meer: ‘De vergadering was zeer positief. Alle aanwezige verenigingen hebben woensdag aangegeven deze laatste fase nu in te willen gaan met elkaar. Bij BFN is het bestuurlijke besluit om mee te doen nog niet definitief genomen. Gezien de duidelijk uitgesproken toewijding van de aanwezige partijen aan het vormen van één grote beroepsorganisatie zal de voortgang echter geen vertraging krijgen. De inventariserende fase wordt beschouwd als vrijwel afgerond.’

Werkgroepen gaan de komende maanden voorstellen doen voor uitwerking van de plannen. Zo is onder meer de bedoeling dat er platforms komen die de inhoudelijke rol van de bestaande verenigingen als – onder meer – GKf en PANL overnemen.

Verder melden directeur Lars Boering en bestuursvoorzitter Ada Gerkens van de federatie: ‘De nieuwe beroepsorganisatie zal staan voor inhoudelijke kwaliteit, zal groter zijn, sterker zijn en zal voor leden veel voordeliger zijn: nu al hebben zich diverse verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en organisaties gemeld die een partnerschap aan willen gaan en de leden grootschalig voordeel willen bieden.’

In april en mei staan diverse vergaderingen in de agenda waar de definitieve beslissingen worden genomen. De beoogde datum waarop de nieuwe vereniging van start gaat blijft vooralsnog staan op 1 juli 2014.

FotografenFederatie: Verenigingen maken keuze voor in detail uitwerken van gezamenlijke toekomst