Meesterlijke vrijheid

Er is een nieuw fotoboek van Paul Kooiker: sunday. En weer speelt hij het spel met de kijker, even serieus als ironisch. Met zowel respect als dedain voor wat de fotografie heeft voorgebracht en als een provocatie aan haar gebruikers.
Kooiker maakt gebruik van twee grote thema’s waarmee fotografen sinds de introductie van het medium hun publiek hebben willen behagen: vrouw en flora. Foto’s van mooie dames en fraaie bloesemvarianten waren en zijn de succesnummers van elke veiling.

Op de tweeënvijftig beelden in sunday treffen we weelderige flora aan, met centraal in beeld een al even weelderige naakte vrouw. Zowel de vegetatie als de dame zijn ver verwijderd van onze, meestal onuitgesproken, esthetische normen.

De dame is overbelicht, zouden haar vormen niet ondubbelzinnig vrouwelijk zijn, dan keek je naar een beeld met een groot wit gat. De bomen, struiken en planten ogen door de nadrukkelijke bewerking artificieel. Ze zijn soms subtiel, maar vaker roekeloos in de foto’s geplaatst.

Zijn bewust amateuristische gebruik van beeldbewerkingsprogramma’s biedt Kooiker welhaast onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden van zijn idioom. Maar hij is schrander, beperkt zich en blijft herkenbaar. Met relatief eenvoudige middelen bouwt hij een serie op die bijeengebracht lijkt door een obsessieve, mogelijkerwijs malicieuse collectionneur.

Onnadrukkelijk stelt hij zich en ons de vraag hoe fotografie functioneert, wat wij van dat steeds kunstmatiger tweedimensionale medium verwachten. En ondertussen gaat hij er – met grimmige humor – mee aan de haal.

sunday
fotografie: Paul Kooiker?
ontwerp: Willem van Zoetendaal
paperback, 24 bij 34 cm, 84 pagina’s, 52 foto’s in fullcolor
uitgever: Van Zoetendaal
prijs: 35 euro
oplage: 1000

Via de Zwitserse distributeur Motto wordt een kleine editie (25 stuks) van de luxe uitgave (met print) aangeboden: www.mottodistribution.com

voor meer beelden uit sunday, zie: www.paulkooiker.com