Middendorp-opdracht doet mee aan ‘CRISIS!’

Het thema van de Post Middendorp Opdracht 2010 luidt: CRISIS! ‘De crisis’ is een veelomvattende term, waarbij in eerste instantie gedacht kan worden aan de financiële crisis, maar ook aan de economische, sociale, maatschappelijke en zelfs klimatologische aspecten die dit met zich meebrengt.

Met de opdracht CRISIS! sluit de provincie Groningen aan bij een landelijk fotografieproject dat wordt gecoördineerd door de intendant documentaire fotografie Fonds BKVB. Het gezamenlijke doel is het tijdsbeeld van de economische crisis te documenteren. Meer informatie: www.dutch-doc.nl/crisis. Naast een lokale expositie, staat er ook een grote, landelijke publieksmanifestatie gepland.

Sinds 1990 verstrekt de provincie Groningen i.s.m. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven de tweejaarlijkse Post Middendorp Opdracht voor documentaire fotografie. Het uitgangspunt voor de opdracht is een ‘visuele geschiedschrijving’ van de provincie Groningen.

Bent u professioneel fotograaf of beeldend kunstenaar? Dan bent u van harte uitgenodigd maximaal tien foto’s (max. 30 x 40 cm), of digitaal op cd-rom, aangevuld met uw curriculum vitae op te sturen.
Daarnaast dient u een duidelijk projectvoorstel in en hoe u dit denkt te gaan uitvoeren. Het project moet zich verhouden tot de provincie Groningen.
De winnaar heeft zes maanden de tijd om 15 tot 25 foto’s in zwart-wit of kleur te maken op basis van het ingediende project. Aan de Post Middendorp Opdracht is een bedrag verbonden van 8.500,- euro.

U kunt uw inzending voor 4 augustus opsturen: Provincie Groningen, afdeling Cultuur en Welzijn, t.a.v. Jury Post Middendorp Opdracht, postbus 610, 9700 AP Groningen. De opdrachtverlening vindt begin oktober plaats. Informatie: Janna Schimmel, tel: 050-316 4055 of e-mail: j.schimmel@provinciegroningen.nl