‘Migrant mother’ inspireert tot roman

Een van de beroemdste foto’s in de VS is de inspiratiebron voor de zojuist verschenen roman Mary Coin van de Amerikaanse schrijfster Marisa Silver. Het gaat om Migrant Mother van Dorothea Lange, gemaakt tijdens de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Hoewel het boek een roman is, en dus fictie, bevat het volgens recensent Antoine Wilson van de New York Times biografische details van zowel de fotografe als de vrouw op de foto, van wie we pas sinds de jaren zeventig weten dat ze Florence Owen Thompson heet.

Mary Coin begint in de huidige tijd, waarin een hoogleraar tijdens zijn colleges over cultuurgeschiedenis aan de studenten duidelijk probeert te maken wat fotografie voor een medium is, en of het geschikt is om als betrouwbare bron van geschiedschrijving te dienen.

New York Times: A Knowing Eye