Misverstandje bij de Geassocieerde Pers Diensten

Een tweetal oplettende lezers wees de redactie van Photoq woensdag op een bijzondere zinsnede op de openingspagina van de website van Phil Nijhuis.
Onder een foto van het verkeersbord dat een doodlopende weg aanduidt, had hij de volgende tekst geplaatst: ‘Op last van mijn werkgever GPD is het niet meer toegestaan een kleine fotolog bij te houden van mijn werk.’

De fotograaf Nijhuis heeft een arbeidsovereenkomst met de GPD, de instelling die een groot aantal regionale bladen van nieuwsfeiten en -foto’s voorziet. Uit liefhebberij zet hij dagelijks een eigen foto op zijn website.
Vorige week kreeg Nijhuis te horen dat de centrale redactie van de GPD deze toepassing van zijn beelden niet op prijs stelde. Hem werd gezegd de foto’s van zijn weblog te verwijderen.
Volgens Jos Timmers, adjunct hoofdredacteur van de GPD, berust deze gang van zaken op een misverstand. Hij meent dat er vanuit de redactie geen belemmeringen zijn geformuleerd voor een dergelijk gebruik van de foto’s.
Timmers gaat in overleg met Nijhuis en vertrouwt erop dat zij in goede verstandhouding tot een oplossing zullen komen.

NB:
Vrijdag 25 februari meldt Phil Nijhuis ons per mail:

Ik heb je bericht over mijn website gelezen en ik wil hier toch wel wat
kanttekeningen bij plaatsen.

Er zijn vanuit de redactie wel degelijk bezwaren geuit tegen mijn
website. Zowel mondeling als later schriftelijk via e-mail. De laatste
bevatte zelfs een deadline waartegen alle GPD-foto’s verwijderd moesten
zijn. Het enige wat nog wel mocht waren foto’s die ik in mijn ‘vrije
tijd’ nam. Aangezien de website juist bedoeld is om mijn werk te laten
zien, blijft er dan nog maar weinig over, behalve de foto’s van mijn
katten.

Dhr. Timmers heeft afgelopen woensdag contact met mij opgenomen om
over een compromis te praten, maar ik heb nog geen voorstel van zijn
hand ontvangen. We hebben het hier nadrukkelijk over een compromis; het
voortzetten van mijn website op de oude voet zal naar alle
waarschijnlijkheid uitgesloten worden.

Zolang de GPD mij geen officiële toestemming verleent, kan ik mijn
website niet opnieuw lanceren. Ik ben nog steeds in onzekerheid over
wat ik straks eventueel wel en niet mag.

Ik hoop dat deze verdere informatie behulpzaam kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Phil Nijhuis

Neem zelf een kijkje op Nijhuis’ website:
www.p-nijhuis.speedlinq.nl